.

.

Όλη τούτη η γής είναι ΕΛΛΑΣ


stavretta - ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΓΑΙΑ --- Όλη η γή είναι ΕΛΛΑΣ

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

ΠΕΡΙ ΤΙΤΑΝΩΝ ή ΕΙΔΩΛΩΝ ή ΝΕΦΕΛΗΜ ή ΓΟΡΓΟΝΕΙΩΝ ή ΔΡΑΚΩΝ ή ΓΩΓ και ΜΑΓΩΓ ή ΜΙΝΟΤΑΥΡΩΝ ή ΛΕΟΝΤΟΜΟΡΦΩΝ ή ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ή ΣΦΙΓΚΩΝ ή ΣΕΛΙΝΩΝ ή ...Μέρος πρώτο !ΠΕΡΙ ΤΙΤΑΝΩΝ ή ΕΙΔΩΛΩΝ ή ΝΕΦΕΛΗΜ ή ΓΟΡΓΟΝΕΙΩΝ ή ΔΡΑΚΩΝ ή ΓΩΓ και ΜΑΓΩΓ ή ΜΙΝΟΤΑΥΡΩΝ ή ΛΕΟΝΤΟΜΟΡΦΩΝ ή ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ή ΣΦΙΓΚΩΝ ή ΣΕΛΙΝΩΝ ή ...Μέρος πρώτο !

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 'ΟΝΤΩΝ' :Ιωάννου Αποκάλυψις θ:1 Και ο πέμπτος αγγελος εσάλπισεν. και ειδον αστέρα εκ του ουρανου πεπτωκότα εις την γην, και εδόθη αυτω η κλεις του φρέατος της αβύσσου
(TA TAΡΤΑΡΑ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΓΚΛΕΙΣΘΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΝΤΑ ...)
2 και ηνοιξεν το φρέαρ της αβύσσου, και ανέβη καπνος εκ του φρέατος ως καπνος καμίνου μεγάλης, και εσκοτώθη ο ηλιος και ο αηρ εκ του καπνου του φρέατος.
3 και εκ του καπνου εξηλθον ακρίδες (ΟΙ ΝΕΦΕΛΙΜ, Η ΠΡΩΤΗ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥΣ) εις την γην, και εδόθη αυταις εξουσία ως εχουσιν εξουσίαν οι σκορπίοι της γης. 
4 και ερρέθη αυταις ινα μη αδικήσουσιν τον χόρτον της γης ουδε παν χλωρον ουδε παν δένδρον, ει μη τους ανθρώπους οιτινες ουκ εχουσι την σφραγιδα του θεου επι των μετώπων.
 5 και εδόθη αυτοις ινα μη αποκτείνωσιν αυτούς, αλλ ινα βασανισθήσονται μηνας πέντε. και ο βασανισμος αυτων ως βασανισμος σκορπίου, οταν παίση ανθρωπον.
 6 και εν ταις ημέραις εκείναις ζητήσουσιν οι ανθρωποι τον θάνατον και ου μη ευρήσουσιν αυτόν, και επιθυμήσουσιν αποθανειν και φεύγει ο θάνατος απ' αυτων.
 7 Και τα ομοιώματα των ακρίδων ομοια ιπποις ητοιμασμένοις εις πόλεμον, και επι τας κεφαλας αυτων ως στέφανοι ομοιοι χρυσω, και τα πρόσωπα αυτων ως πρόσωπα ανθρώπων,
 8 και ειχον τρίχας ως τρίχας γυναικων, και οι οδόντες αυτων ως λεόντων ησαν,
 9 και ειχον θώρακας ως θώρακας σιδηρους, και η φωνη των πτερύγων αυτων ως φωνη αρμάτων ιππων πολλων τρεχόντων εις πόλεμον.
 10 και εχουσιν ουρας ομοίας σκορπίοις και κέντρα, και εν ταις ουραις αυτων η εξουσία αυτων αδικησαι τους ανθρώπους μηνας πέντε. 
11 εχουσιν επ' αυτων βασιλέα τον αγγελον της αβύσσου. ονομα αυτω Εβραϊστι Αβαδδων και εν τη Ελληνικη ονομα εχει Απολλύων.Ιωάννου Αποκάλυψις κ:7 : Και οταν τελεσθη τα χίλια ετη, λυθήσεται ο Σατανας εκ της φυλακης αυτου,
 8 και εξελεύσεται πλανησαι τα εθνη τα εν ταις τέσσαρσιν γωνίαις της γης, τον Γωγ και Μαγώγ, συναγαγειν αυτους εις τον πόλεμον, ων ο αριθμος αυτων ως η αμμος της θαλάσσης 
( 3-4 δισεκατομμύρια...)
9 και ανέβησαν 
(ΑΠΌ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΒΟΥΝ ΟΙ ΓΩΓ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ;  
 ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΗΣ.. 
ΟΙ 'ΑΤΛΑΝΤΕΣ' ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΗ ΓΗ...
 ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. 
ΣΤΗΝ "ΚΟΙΛΗ ΓΗ". ΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΤΑΡΤΑΡΑ.. )
επι το πλάτος της γης και εκύκλευσαν την παρεμβολην των αγίων και την πόλιν την ηγαπημένην. και κατέβη πυρ εκ του ουρανου και κατέφαγεν αυτούς. 
10 και ο διάβολος ο πλανων αυτους εβλήθη εις την λίμνην του πυρος και θείου, οπου και το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και βασανισθήσονται ημέρας και νυκτος εις τους αιωνας των αιώνων. "

Προφητεία του Oσίου Ανδρέα του κατά Θεόν Σαλού
Eν εκείνω γαρ τω καιρώ αποφράξει ο ΘΕΟΣ τας πύλας και εξελεύσονται οι 72 βασιλείς μετά του λαού αυτών 
( 3-4 δισεκατομμύρια...), τα λεγόμενα ρυπαρά έθνη , σάρκας ζώντων ανθρώπων εσθιόντες και αίμα πίνοντες....

Προς Φιλιππισίους επιστολή , 2,10 : Είτα το τέλος όταν παραδώ ... παν γόνυ κάμψει επουρανίων και επιγείων και ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ...

TITAN . TI TAN. TI ήTAN;    
Απλό λογοπαίγνιο , αυτών που ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΑΝ κατά το δοκούν τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. 
Κατά το Βιβλίο του προφήτη ΕΝΩΧ (Π.ΔΙΑΘΗΚΗ) αυτοί που δίδαξαν στους ανθρώπους τη γλώσσα, τον πόλεμο, τις ρίζες, την ιατρική , την αστρονομία και τόσα άλλα ήταν οι 'φωτεινοί υπηρέτες’ του ΘΕΟΥ ή ΕΛΟΧΗΜ ή ΕΓΡΗΓΟΡΟΙ ή απλά ΑΓΓΕΛΟΙ. 
Η ρίζα ’ΓΟΡΓΟ’ σημαίνει και ΦΟΒΕΡΟ ΣΤΗΝ ΟΨΗ (Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Ηλίου).
Οι ΕΓΡΗΓΟΡΟΙ , όπως αναφέρονται στο βιβλίο του προφήτη ΕΝΩΧ (απόκρυφο της Π. Διαθήκης) ή ΕΛΟΧΗΜ όπως αναφέρονται στην Π.Διαθήκη ή φλεγόμενοι αγγέλοι (σχετική αναφορά των 7 φλεγόμενων αγγέλων υπάρχει σαφής στο Βιβλίο του ΕΝΩΧ) , είχαν την ικανότητα να υλοποιούνται και απουλοποιούνται κατά βούληση σε αυτή τη διάσταση. 
 Αυτοί οι 201 πύρινοι φύλακες του σατανά και των δαιμόνων που είχαν ξεπέσει στην ύλη, είδαν τις γυναίκες των θνητών και συνουσιάσθηκαν μαζί τους.
 Από τις γέννες των θνητών γυναικών προέκυψαν διάφορα πλάσματα , τα ΓΟΡΓΟΝΕΙΑ όπως τα γνώριζαν στην αρχαία Ελλάδα ή ΝΕΦΕΛΗΜ όπως αναφέρονται στα Εβραικά κείμενα.
 Τέτοια πλάσματα αυτά είναι οι θεοί του Ολύμπου (από το γένος του Κρόνου, που ήταν ο γενάρχης τους, εξ ου έλαβαν το όνομα ΚΡΟΝΙΟΙ ή ΚΡΟΝΙΔΕΣ) , και πλείστα όσα από αυτά αναφέρονται στην Ελληνική μυθολογία, έχοντας και πνευματική και υλική υφή ταυτόχρονα.
 Αυτοί είναι οι ΓΩΓ. Οι ΜΑΓΩΓ μάλλον είναι τα τέκνα του μόνου θυλικού ανθρώπου που εξεβλήθη του Παραδείσου 
(ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΥΛΗ ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΥΤΟΥΣ , Π.ΔΙΑΘΗΚΗ, ΓΕΝΝΕΣΙΣ ΚΕΦ. 1ο) , 
της Λίλιθ ή Λιλ η πόρνης της Βαβυλώνος και Νεφελίμ ή Ελωχίμ.

Πάνω . Δύο γοργόνια (νεφελήμ) , του γένους Μπαχωμέχ (Βρυλ ή βρυκόλακες) σε χρυσό φύλλο. Ευρέθη στους ΔΕΛΦΟΥΣ.

Στα Eβραϊκά η λέξη «ΕΛΩΧΙΜ» έχει πολλές ερμηνείες. σημαίνει τους Υιούς του Θεού, τους Αγγέλους, τους άρχοντες, τους ΕΓΡΗΓΟΡΟΥΣ.
 Αλλά και τους φωτεινούς υπηρέτες του ΘΕΟΥ.
 Η αναφορά στους «ΕΛΩΧΙΜ» δεν είναι εύκολο να αποκωδικοποιηθεί. 
Η Ρω­μαιοκαθολική Εκκλησία ( επίσημη έκδοση της Καινής Διαθήκης, Vulgata, μεταφράζει το «ΕΛΩΧΙΜ» ως ΄΄τα Παιδιά του Θεού΄΄). 
 Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε και ο ’γιος Αυγουστίνος, ο οποίος στο βιβλίο «Πολιτεία του Θεού» (De civitate dei) υποστηρίζει ότι με τον όρο «ΕΛΩΧΙΜ» εννοούνται οι ενάρετοι άνθρωποι, καθώς οι ’γγελοι είναι πνεύματα και δεν έχουν ούτε φύλο ούτε υλικά σώματα. 
Επομένως, δεν ήταν δυνατόν οι ’γγελοι να συνάψουν σχέσεις με τις κόρες των ανθρώπων..
 Επομένως στο βιβλίο του Ενώχ με τη λέξη «ΕΛΩΧΙΜ» εννοούνται οι ενάρετοι.
Παραθέτω παρακάτω σειρά εικόνων με διάφορα γένη Νεφελίμ (γοργονίων) που έχουν αποτυπωθεί πάνω σε πήλινα αγγεία. ( από το μουσείο της Μυκόνου).


ΑΝΩ. Νεφελίμ βρυκόλακες


ΑΝΩ. Αριστερά. Λύκαινα βυζαίνει ανθρώπους, δηλαδή Νεφελίμ Λυκάνθρωπος μεγαλώνει ανθρώπους. 
 Το σύμβολο της ...αρχαίας Ρώμης. 
 Εδώ γελάμε ή κλαίμε, μιας και οι Ιταλοί φέρονται ως απόγονοι λυκανθρώπων.
 Οι Ίταλοι ήσαν τεράστια βοειδή που έβοσκαν στις πεδιάδες περί το αρχαίον Λάτιον που έκτισε κάποιος Ηρακλής.
Δεξιά. Νεφελίμ Σειλινός. Κάτω αριστερά. Νεφελίμ άρρεν και δεξιά Νεφελίμ θήλυ.


ΑΝΩ. Αριστερά. Νεφελίμ ΓΡΥΠΕΣ Δεξιά. Νεφελίμ ΣΦΙΓΓΑ. Κάτω. Νεφελίμ ΣΦΙΓΓΑ
ΑΝΩ. Αριστερά. Ηρακλής κυνηγάει Σφίγγες
 Κάτω. Νεφελίμ ΣΦΙΓΓΑ σε αντιδιαστολή με ανθρώπους.
ΑΝΩ. Αριστερά. Νεφελίμ Δεξιά. Νεφελίμ ΑΡΠΥΕΣ ή ΕΡΥΝΙΕΣ. Κάτω. Νεφελίμ ΑΡΠΥΕΣ παρακολουθούν μαχόμενους ανθρώπους.
ΑΝΩ. Αριστερά και δεξιά. Νεφελίμ σφιγξ Κάτω. Αριστερά Δρακόμορφος (δρακονιανός) Στο κέντρο. Νεφελίμ βρυκόλακας κρατώντας 2 λέοντες. Δείγμα ισχύος των νεφελίμ αυτών. Αριστερά. Νεφελίμ σε περίπτυξη (ερωτική;)

Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και στο βιβλίο της «Γένεσης», όπου στο 6ο κεφάλαιο (στίχος 6,3) ο Θεός αναφέρεται σε ανθρώπους και όχι σε Αγγέλους, όταν λέει: 
«Δε θα παραμείνει το ζωοποιό Πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα, γιατί είναι σαρκικοί». ’ρα αυτοί που ενώθηκαν με τις γυναίκες ήταν οι ενάρετοι άνθρωποι και όχι οι ’γγελοι. 
 Από το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ γνωρίζουμε ότι οι ’γγελοι δεν νυμφεύονται, συνεπώς δεν μπορούν να συνάψουν σχέσεις με σαρκικούς ανθρώπους.
Είναι όμως οι «ΕΛΩΧΙΜ» απλοί, ενάρετοι και δίκαιοι άνθρωποι ; 
Σε άλλο απόκρυφο κείμενο που έχει τον τίτλο «Βιβλίο του αγώνος του Αδάμ», ο Ιάρεδ, - στην Π. Διαθήκη είναι ο πατέρας του Ενώχ - , μιλώντας στα παιδιά του, αναφέρει : «Σας εξορκίζω στη μνήμη του πατέρα μας Αδάμ και του ’βελ και του Σηθ και του Ενώχ, ακούστε με και μην κατεβείτε από το άγιο βουνό, γιατί αν κατεβείτε η ζωή και η ευσπλαχνία δε θα είναι πλέον μαζί σας και δε θα είστε πλέον παιδιά του Θεού, αλλά του Διαβόλου … ».
Γνωρίζουμε τις 9 τάξεις (εκ των άνω προς τα κάτω) : Σεραφείμ, Χερουβίμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες, Αρχές, Αρχάγγελοι, ’γγελοι. 
Οι ΕΛΩΧIΜ τελικά δεν πρέπει να είναι άνθρωποι, αλλά κάποια άγνωστη τάξη του Ουρανού. 
 Σύμφωνα με την γένεση πρώτα ο Θεός εποίησε τους Ελοχίμ και μετά τους Αγγέλους. Οι Ελοχίμ θεωρούνται ανώτερες οντότητες από τους Αγγέλους. 
Ειδικά ο πρώτος Ελοχίμ. 
Ο παλαιός όλων των εποχών όπως τον αναφέρει ο προφήτης Ενώχ.
 Αφού ολοκληρώθηκε η Δημιουργία έδωσε εντολή Ο ΘΕΟΣ να δημιουργηθεί ο άνθρωπος. 
 Η καθαρά πνευματική υφή του ανθρώπου, στην πρώτη ΓΕΝΕΣΗ (Π.Διαθήκη – 1ο κεφάλαιο της Γένεσης) είναι το ΑΡΣΕΝ και το ΘΥΛΗ.
 ‘Ποιήσωμεν άνθρωπον, καθ΄εικόνα και ομοίωσιν ποιήσωμεν αυτούς, άρσεν και θήλυ ποιήσωμεν αυτούς..’ Αυτά εκπίπτουν του ουρανού … (ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ) και δαιμονοποιούνται... 
 Ειδικά το ΘΥΛΗ, είναι η πόρνη της Βαβυλώνος που αναφέρεται στην του Ιωάννου ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ. Η Λίλιθ των Εβραίων, η Λιλ των μουσουλμάνων.
 Η μητέρα 2 γενών νεφελήμ. 
 Των πιο αιμοβόρων και ανθρωπόκακων.
 Αφού ο άνθρωπος θα ήταν καθ'ομοίωση των Eλοχίμ, κατά την εξέλιξη του θα ήταν ανώτερος από τους αγγέλους.
 Για αυτό το λόγο έγινε η ανταρσία των αγγέλων με αρχηγό τον πρώτο άγγελο, τον Εωσφόρο ή σατανά ή διάβολο. 
Οι άγγελοι που εξεγέρθησαν έμειναν γνωστοί ως εκπεσόντες άγγελοι ή δαίμονες.

ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ '1 ΕΝ αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. 
2 η δε γη ην αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου, και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. 
3 καιείπεν ο Θεός· γενηθήτω φως· .... 
24 Και είπεν ο Θεός· εξαγαγέτω η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης κατά γένος. και εγένετο ούτως.
 25 και εποίησεν ο Θεός τα θηρία της γης κατά γένος, και τα κτήνη κατά γένος αυτών και πάντα τα ερπετά της γης κατά γένος αυτών. και είδεν ο Θεός, ότι καλά. 
26 και είπεν ο Θεός· ποιήσωμεν άνθρωπον κατ ‘ εικόνα ημετέραν και καθ ‘ ομοίωσιν, και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί γης γης.
 27 και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ ‘ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, 
άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς. .. '
Στο 2ο κεφάλαιο της Γένεσης, έχουμε την έκφραση : ‘ Πλάσομεν ΑΔΑΜ..’ 
 Και μετά από την πλευρά του ΑΔΑΜ , έχουμε την πλάση της ΕΥΑΣ. 
 Η ΕΥΑ ακολουθεί τον διάβολο και ο ΑΔΑΜ την ΕΥΑ.. . 
 Και αυτή είναι η έκπτωση εκ του Παραδείσου. 
Εκβάλλονται αμφότεροι και άγγελος Κυρίου φυλάσσει πλέον την κλειστή θύρα του Παραδείσου.

ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 1 'ΚΑΙ συνετελέσθησαν ο ουρανός και η γη και πας ο κόσμος αυτών. 2 .... 7 και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν από της γης, και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. ... 
18 Και είπε Κύριος ο Θεός· ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αυτω βοηθόν κατ ‘ αυτόν. .... · τω δε Αδάμ ουχ ευρέθη βοηθός όμοιος αυτω. 
21 και επέβαλεν ο Θεός έκστασιν επίτον Αδάμ, και ύπνωσε· και έλαβε μίαν των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσε σάρκα αντ ‘ αυτής. 
22 και ωκοδόμησεν ο Θεός την πλευράν, ην έλαβεν από του Αδάμ, εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ. 
23 και είπεν Αδάμ· τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου· αύτη κληθήσεται γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αύτη· 
24 ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. 
25 και ήσαν οι δύο γυμνοί, ό τε Αδάμ και η γυνή αυτού, και ουκ ησχύνοντο... '
Στο 3ο κεφάλαιο της Γένεσης ο Κύριος ΄…ενέδυσεν αυτούς δερμάτινο μανδύαν..’ Δηλαδή ο ΘΕΟΣ δίδει σάρκα και οστά στο πνεύμα του ανθρώπου. 
Ο άνθρωπος υλοποιείται.
Αλλά τι είναι ο ΑΔΑΜ;
 Σύμφωνα με τον ’γιο πατέρα Παίσιο, ΑΔΑΜ είναι ο ΝΟΥΣ. Και ΕΥΑ είναι η ψυχή. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΈΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΜΦΌΤΕΡΕΣ. 
 Μέσα σε σάρκινο μανδύα.
 Αυτό η Ορθοδοξία το ονομάζει ΘΑΝΑΤΟ… 
Είμαστε σε θάνατο. Όχι σε ζωή πάνω στον πλανήτη αυτό.

ΓΕΝΕΣΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ ' 1 Ο δε όφις ην φρονιμώτατος πάντων των θηρίων των επί της γης, ων εποίησε Κύριος ο Θεός. και είπεν ο όφις τη γυναικί· τι ότι είπεν ο Θεός, ου μη φάγητε από παντός ξύλου του παραδείσου; ...

21 Και εποίησε Κύριος ο Θεός τω Αδάμ και τη γυναικί αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδυσεν αυτούς. '
Κατά την πτώση του ανθρώπου, έδωσε εντολή ο Θεός να επιτηρούν την γη και τον άνθρωπο 201 Ελοχίμ και στον άνθρωπο την εντολή αυξάνεστε και πληθύνεστε. 
Το πληθύνεστε σημαίνει να γίνεστε περισσότεροι το αυξάνεστε σημαίνει να εξελίσσεστε σε αυτό που είμαστε προορισμένοι να ΑΧΘΟΥΜΕ. 
Δηλαδή να αχθούμε στο ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ των Ελοχίμ. 
 Οι 201 Ελοχίμ που δεν έχουν το δικαίωμα του αυξάνεστε και πληθύνεστε, αντί να κρατούν μακράν τους δαίμονες 
(Δ + εμμονή = οι έχοντες εμμονή με το ‘Δ’. το ‘Δ’ σαν σύμβολο είναι ο ΘΕΟΣ. Υπάρχει σε πολλούς χριστιανικούς ναούς. Οι ξεπεσμένοι άγγελοι εμμένουν στο να πολεμούν τον άνθρωπο…) 
 όμως είδαν τις κόρες (τους σαρκικούς ανθρώπους) των ανθρώπων (ο πνευματικός άνθρωπος στον Παράδεισο) και συνευρέθησαν με αυτές. 
 Πως ;
Προφανώς είναι οντότητες που έχουν την ικανότητα να υλοποιούνται και απυλοποιούνται.
Τα όντα που δημιουργήθηκαν από την ένωση Ελοχίμ και ανθρώπων (γυναικών) ονομάσθηκαν ΝΕΦΕΛΗΜ. 
Ήταν πλάσματα ξεχωριστά, με ικανότητες των Ελοχίμ.
Η δεύτερη γενιά μετά τη συνεύρεση των ΝΕΦΕΛΗΜ και των θνητών γυναικών, ήταν οι ΓΙΓΑΝΤΕΣ. 
 Και συνεχίσθηκε αυτή η ανομία με τη γένεση πολλών οντοτήτων, τα οποία στην αρχή είχαν τον άνθρωπο σα δούλο. 
Αλλά στη συνέχεια οι νεφελήμ τρώνε τους ανθρώπους. 
Τους χρησιμοποιούν για ΒΡΩΣΗ.
 ΒΡΩΤΟΙ είναι κατά τον Πλάτωνα οι σημερινοί άνθρωποι.
 Η κραυγή απόγνωσης των ανθρώπων φθάνει μέσω των αγγέλων στο ΘΕΟ, 
Ο Οποίος δίδει εντολή σε Αρχαγγέλους να σταματήσουν το μακελειό στη γη. Καταριέται τους νεφελίμ, ώστε να δουν τα παιδιά τους να αφανίζονται από τους ίδιους (βιβλίο του ΕΝΩΧ).


Χαρακτηριστική ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ (Ι.Μ. Νταού Πεντέλης). 
 Ο Αγιος Αρχάγγελος Μιχαήλ, φέρων ΡΟΜΦΑΙΑΝ -το μόνο όπλο ΕΚ ΘΕΟΥ που σκοτώνει ΨΥΧΕΣ όχι μόνο υλικούς φορείς- 
Αναφέρει τους ανθρώπους με την έκφραση ' ΒΡΩΤΟΙ' ... 
 Βρωτός σημαίνει αυτός που προορίζεται για να καταναλωθεί σαν τροφή...
 Ο Αρχάγγελος -εκτός των άλλων- μας υπενθυμίζει τι ήμασταν πριν μερικές χιλιάδες χρόνια...Τροφή των νεφελίμ και γιγάντων, από τα δόντια των οποίων μας έσωσε ο ΘΕΟΣ δια των Αρχαγγέλων.Αλλή χαρακτηριστική ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ (Ι.Μ. Νταού Πεντέλης). 
 ΑΡΙΣΤΕΡΑ, Ο Αγιος Αρχάγγελος Γαβριήλ, φέρων το σύμβολο του ΟΥΡΑΝΟΥ
 (Η ΛΕΥΚΗ ΣΦΑΙΡΑ) επί χειρός , που στο εσωτερικό της (υλικός κόσμος) περιέχει το ιδεόγραμμα - ενυπάρχει ανενεργό στη σβυσμένη μνήμη των ανθρώπων λόγω της πτώσεως. 
Ενεργοποειείται δια της προς- ευχής στον ΠΑΤΕΡΑ μας ΘΕΟ .'ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΘΕΙΣΕΤΑΙ', 'ΚΡΟΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΗΣΕΤΑΙ'. ΒΙΑΣΑΣΘΑΙ ΚΑΙ ΔΟΘΗΣΕΤΑΙ' - 'Χ' συμβολίζον την σφραγίδα-απαγόρευσιν. 
 Πάνω του το ιδεόγραμμα 'Ω' συμβολίζων την ΠΥΛΗΝ ('Ο' μέγα) του ουρανού , την μεγάλην που έκλεισε με την εκούσια αποχώρηση των ανθρώπων από εκεί. 
Ολο μαζι το σχήμα μας λέει ότι η πύλη του Ουρανού έχει σφραγισθεί για τους ανθρώπους.
 ΔΕΞΙΑ. Ολη η αγιογραφία. Αριστερά ο Αρχων Μιχαήλ και δεξιά ο Αρχων Γαβριήλ.Από τον νεφελήμ ΚΡΟΝΟ – εδρεύει στο Κρόνιο ’ντρο (εικόνα άνω ) , στο οροπέδιο στο Λασίθι - (μια απλή ανάλυση του λήμματος δίδει ΛΑΣ + ΗΘΗ , όπου ΛΑΣ στα Δωρικά σημαίνει πέτρα, ύλη.
 Δηλαδή τα ήθη των πνευμάτων –Ελοχίμ – στην ΥΛΗ.
 Η ανομία να συνευρεθούν με τις θνητές γυναίκες … στο πρώτο επίπεδο – ΕΜΦΑΙΝΟΝ – του Ελληνικού κραδασμικού , δεν έχει σημασία η γραφή αλλά η προφορά ) γεννιέται ο Δίας. 
Ο νεφελήμ ΔΙΑΣ ή ΖΕΥΣ. 
Ο αποκαλούμενος από τους νεφελήμ και ως ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ.
 Ο ΔΙΚΑΙΟΣ αποκληθείς από τους ανθρώπους.
 Υπάρχουν ακόμη – σε λίγο βέβαια οι κόλακες των άλλων γενών νεφελήμ που ορίζουν τις τύχες της μητροπολιτικής Ελλάδος θα τα εξαλείψουν…- ονόματα του ΔΙΟΣ σε οδούς όπως στην οδό Σωτήρος Διός. 
 Αυτός που έμελλε να υλοποιήσει τη ΘΕΙΚΗ εντολή. 
Ο Δίας δημιουργεί δικό του στρατό από νεφελήμ και μείξεις νεφελήμ – ανθρώπων (ημίθεοι , ως ΠΕΡΣΕΑΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ κλπ) και αρχικά στρέφεται κατά των γιγάντων. 
Έτσι αρχίζει η ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ (Ησιόδου Θεογονία – Κοσμογονία). 
Τους αφανίζει και επικρατεί στον πλανήτη. 
Ο Δίας έχει πλέον δημιουργήσει το γένος των ΟΛΥΜΠΙΩΝ θεών (νεφελήμ ή είδωλα). Απλούστερα ονομάζονται ‘ΕΛ’. 
 Κατόπιν στέφεται κατά των νεφελήμ που αμφισβητούν την εξουσία του.
Ποιος όμως στα αλήθεια είναι ο ΔΙΑΣ ;
Παραθέτω εδώ την αναφορά στο λήμα 'ΑΔΑΜ' απο το περίφημο λεξικό του ΣΟΥΙΔΑ , όπου αναφέρεται σαφώς ότι πίσω από τον Δία κρύβεται ποιός άλλος, ο διάβολος.Πάνω. Εικόνα της τιτανομαχίας. 
Υπάρχει στα αετώματα των αρχαιοελληνικών ναών προς τιμή των Ολυμπίων που ενίκησαν τους νεφελήμ. 
Το γνωστότερο είναι το αέτωμα του Παρθενώνα, κλαπέν υπό του ΕΛΓΙΝ. 
Το σπέρμα αυτό των σαξώνων -λευκομογγόλων - ατλάντων αφαίρεσε τη σκηνή της νίκης των ΕΛ από τον Παρθενώνα και το πήρε σαν λάφυρο στην γηραιά Αλβιώνα. Ποτέ δε θα επιστραφεί. 
 Γιατί είναι ΛΑΦΥΡΟ των Ατλάντων κατά των αποστατών ΕΛ.
 Η σκηνή της τιτανομαχίας υπάρχει σε πολλά εσπέρια (δυτικά) χρηματιστήρια. Συμβολίζει πρόδηλα τη νίκη των Ατλάντων επί των ΕΛ στο μέλλον δια του χρήματος - οικονομικού παράγοντα.

Αυτή είναι η περίφημη ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ (παραπάνω εικόνα)… 
ΤΙΤΑΝ = τι ήταν; Μα τι ήταν; 
Νεφελήμ που αλληλοσκοτώθηκαν, σύμφωνα με την εντολή του ΘΕΟΥ.
 Όσοι δεν συμμαχούν με το ΔΙΑ φυλακίζονται στο κέντρο της γης , τα θρυλικά ΤΑΡ-ΤΑΡ-Α. 
Σφραγίστηκαν εκεί, εκτός από περίπου 1900, που διαφεύγουν κάπου στην ΑΠΩ ΝΕΙΑ (η ’πω νεία = ΙΑΠΩΝΙΑ). 
 20.000 Έλληνες αποβιβάζονται εκεί για να τους συλλάβουν στα πυκνά δάση της νήσου ΧΟΚΑΙΝΤΟ. 
 Ονομάζονται ΑΙΝΟΥ. (αεί + νου = αυτοί που πάντα είχαν νου, οι άνθρωποι ). 
Από τη μείξη των Ελλήνων , λευκών – ακόμα και σήμερα – Αινού και των εποικησάντων αργότερα την ΧΟΚΑΙΝΤΟ , Σινών (κινέζων) , προκύπτουν οι σημερινοί ΙΑΠΩΝΕΣ…
 Η τιμιότητα και γενναιότητα των Ιαπώνων, δεν είναι καθόλου τυχαία. 
Ούτε η αγάπη τους για την Ελλάδα. 
 Οι περίφημοι ΣΑΜΟΥΡΑΙ, είναι οι απόγονοι των πρώτων πολεμιστών ΑΙΝΟΥ.
 Λίγοι γνωρίζουν. 
Πολεμούν τους 1900 δια - φυγώντες νεφελήμ. 
 Το σπαθί του πρώτου ΣΑΜΟΥΡΑΙ φυλάσσεται σήμερα στη ιερά μονή ΜΑΝΤΑΜΑΔΩΝ ΛΕΣΒΟΥ.
 Δίπλα στο μοναδικό ‘άγαλμα’ της Ορθοδοξίας, αυτό του ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ. 
 Που έφτιαξε ο μόνος επιζών από σφαγή μοναχός, από το αίμα των σφαγιασθέντων και χώμα, όταν είδε τη μορφή του Αρχαγγέλου πάνω από τη μονή…
Και αν σήμερα πιστεύουμε ότι έχουμε ‘τεχνολογίες’, αυτές είναι αστείες μπροστά σε αυτά που υπήρχαν τότε ( 40.000 χρόνια πχ ; ). 
 ’λλωστε τα ‘φτερωτά άρματα’, δηλαδή διαστημόπλοια, είναι συχνά φαινόμενα στην Ελληνική και όχι μόνο, μυθολογία. 
 Αν μελετήσει κανείς το Λεξικό του Ηλίου, ( Χασάπη) θα παρατηρήσει ότι η γη μόνο σε βάθος 100 χιλιομέτρων είναι βραχώδης , στερεή , κρυσταλλική. 
Μετά , μέχρι τα 2.900 χλμ είναι ρευστή μάζα έχουσα θειούχες και χάλκινες ενώσεις, κυρίως. Μετά τα 3000 χλμ βάθος από την επιφάνεια, στον πυρήνα της γης, είναι η φυλακή των νεφελήμ – τιτάνων, τα τάρταρα.
Ο πατέρας του ΔΙΟΣ, Κρόνος περιορίζεται στην Ατλαντίδα (Ήπειρος στο κέντρο του Ατλαντικού ωκεανού) μαζί με τους ομοϊδεάτες του.
 Αυτά συμβαίνουν περί το 30.000 πχ.
Ο Δίας διοικεί από τον Όλυμπο.
 Ο ΔΙΑΣ έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και έχει σώσει τους ανθρώπους από τα δόντια των νεφελήμ.
 Έχει εντολή να κυβερνήσει 1000 χρόνια και μετά να αποχωρήσει ομαλά από τη γη , δίδοντας την εξουσία στους δύστυχους ανθρώπους. 
Δυστυχώς παρακούει και φυλακίζεται με άλλους 6 ‘θεούς’ κάπου στα Ιμαλάια.
Τα γένη αυτών των νεφελήμ είναι 17, όσοι οι κίονες στον Παρθενώνα. 
 Παρθενών ονομάσθηκε διότι ο Θησέας φόνευσε τους νεφελήμ – μινώταυρους και έσωσε πολλούς νέους και νέες της Αθήνας, που ΤΑ ΤΈΡΑΤΑ ΑΥΤ’ τους είχαν για τροφή. 
 Αυτά για να καταλάβουμε το ρόλο του σοφού ΜΙΝΩΑ (μη νόα = αυτού που δεν ήταν ΑΔΑΜ , άνθρωπος… ’ρα ήταν νεφελήμ , μάλλον Κρόνιος - ανθρωπόμορφος) , του οποίου ο ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΣ ( ανθρωποφάγος νεφελήμ) ήταν…γιός. 
 Αργότερα όσοι μινώταυροι γλίτωσαν κρύβονταν σε απότομες χαράδρες της Κρήτης (ΚΡΗΤΗ = ΚΡΙΣΗ… το ‘Τ’ και το ‘Σ’ στην Ελληνική δια – λεκτο , συχνά αντιπαρατίθενται…. 
Η Κρήτη είναι η γενέτειρα του ΔΙΑ. 
Η κρίση του ΘΕΟΥ. Εκεί που ο εκλεκτός – ΔΙΑΣ- υλοποιεί το θεϊκό θέλημα). 
Γένη νεφελήμ :
1. Κρόνου (ανθρωπόμορφοι)
Σημείο αναγνώρισης των Κρονίδων, είναι τα αυτιά τους (πάνω αριστερή εικόνα) .
 Δεν φέρουν καθόλου λοβό (αντίθετα με τους ΕΛ , δες τους Αιγύπτιους ή κάποιους Ανατολικούς ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΥΣ λαούς , ως ο Βούδας, τι σημασία δίδουν στο λοβό του ωτίου και θα καταλάβεις.) και μπορεί να είναι τριγωνικά πάνω.
2. Μαλτσεχ (Ανούβις) , με σώμα ανθρώπων και κεφάλι τσακαλιού. 
Μάλλον οι λυκάνθρωποι.
 Κάτω παρατίθενται εικόνες από το μεσαίωνα.
 Να μη ξεχνάμε ότι ο ΛΥΚΑΩΝ, βασιλεύς της Αρκαδίας, παραθέτει σαν γεύμα βραστό άνθρωπο στο ΔΙΑ. 
Ο ΔΙΑΣ τον τιμωρεί μετατρέποντάς τον σε ΛΥΚΟ (κάτω αριστερά εικόνα) .

Κάτω : Εικόνες των κυνoκεφάλων πλασμάτων, έχουν αποτυπωθεί σε βράχο μάλλον από κάποιας μορφής πυρηνικής έκρηξης στο παρελθόν. 
Παραθέτω και εικόνα του κυνοκέφαλου Αιγύπτιου θεού ΡΑ , μαζί με τα περιγράμματά τους. 
Ειδικά για το γένος των Κυνοκέφαλων έχουν ειπωθεί πολλά. 
O Αγιος Χριστόφορος , προστάτης των ταξιδιωτών, ήταν κυνοκέφαλος και παρίσταται σε πολλές εικόνες έτσι ( άνω δεξιά εικόνα ).Εδώ θα αναφερθώ δι ολίγον στους Αχαιούς. 
Στους Μυκηναίους.
 Θεωρούμε ότι η ορθή γραφή ΕΊΝΑΙ ΄΄Μη Κύνες΄΄ και όχι μυκήνες. 
Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήσαν από τους άλλους, τους κύνες.
 Όχι κυνοκεφαλοι, δηλαδή. 
 Δεν γνωρίζουμε αν αναφέρεται στη φυλή των κυνοκεφάλων που όντως υπήρχε και μεταχριστιανικά στον πλανήτη ή αναφέρεται στη μη δαιμονοποιημένη κατάσταση του ανθρώπου. 
Πάνω δεξιά υπάρχει παρακάτω λαξευμένη σε βράχο εικόνα - από κάποιο σπήλαιο στην Ελληνική επικράτεια - στην οποία παρίσταται ΚΥΝΟΚΕΦΑΛΟΣ.
Ως γνωστόν τη μορφή κύνα έχει το πρόσωπο των δαιμόνων , αλλά και των ανθρώπινων ψυχών που δεν αποδεικνύονται ικανές να επιστρέψουν στον ουρανό. Κυνόμορφες είναι και οι τεράστιες μορφές των αγαλμάτων που έχουν βρεθεί στην απομονωμένη νήσο του Ειρηνικού ωκεανού , Μάτε κίτε ράνι. 
Δηλαδή Μάταια κείνται (εκεί οι μορφές και το κύμα τις ) ραίνει. 
 Τα αυτιά των αγαλμάτων δείχνουν το κυνόμορφό τους. 
 Πιθανότατα η μετονομασθείσα αργότερα Νήσος του Πάσχα , ήταν η κορυφή μιάς από τις 7 τεράστιες νήσους της Ατλαντίδας.
 Και θα πρέπει να ήταν από τους ’τλαντες που ήταν καλοί και θεοσεβούμενοι, αν κρίνουμε το περίλυπο βλέμμα των μορφών αυτών, που κοιτά με απόγνωση προς το Θεό. Κυνοκέφαλος ΄΄θεός΄΄ υπάρχει και στην Αίγυπτο. 
 Παραθέτω εικόνα από τα αγάλματα των νήσων του Πάσχα.

3.Nαρουντχ (τραγόμορφοι)
4. Bαλάχ , με πόδια και κεφάλι τράγου. 
Οι σάτυροι και Σιληνοί της ελληνικής μυθολογίας. 
 Παρακάτω βραχομορφές τέτοιων Νεφελίμ, έξω από Μονή στην Ελλάδα.
Κάτω. Αλλη μορφή Σιληνού, στον Αλιάκμωνα. Κάτω δεξιά. Σηλινός στην Κύπρο.
 Στην περιοχή ΠΑΝΑΓΡΑ, οροσειρά Πενταδακτύλου. Τεράστια βραχομορφή
5. Κένταυροι. Κάτω : Εικόνα κενταύρου σε μονή στην Ευβοια. Τοιχογραφία του 15ου αιώνα.κάτω : Ο περίφημος σκελετός κενταύρου από το Πήλιο που φυλάσσεται σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ.

6. Καχρεχ με σώμα ανθρώπου και κεφάλι ταύρου (Μινώταυροι)
7. Οι κοκκινοσώματοι, κερασφόροι.
8. Ντουσβεχ (κύκλωπες).


9. Λονσντβεχ, με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι αιλουροειδούς. Λεοντόμορφοι. 
Kάτω αριστερά. Βραχομορφή Λεοντόμορφου Νεφελίμ. 
Η ίδια μορφή έχει αρπάξει τον ΗΡΑΚΛΗ απο το κεφάλι (Μουσείο ΠΕΡΓΑΜΟΥ) στην Τιτανομαχία. 
Αυτόν έγδαρε ο Ηρακλής και έβαλε σαν κράνος το κεφάλι του (δεξιά εικόνα) . 
Ο λεοντόμορφος αυτός Νεφελίμ έχει κέρατα... 
 Οι προστάτες των Βενετών , ’γγλων κλπ. Οι ‘λεοντόκαρδοι’. 
 Στο κέντρο. Ευρωπαική ένωση... ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΕΟΝΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ.Kάτω. Εικόνα ΛΕΟΝΤΟΜΟΡΦΟΥ στον ΟΛΥΜΠΟ.
Δεξιά εικόνα. Αξιωματούχος της...Ευρωπαικής Ενωσης ομιλεί υπό τον προστάτη τους ΝΕΦΕΛΙΜ ΛΕΟΝΤΟΜΟΡΦΟ ΒΑΣΙΛΕΑ (φέρει κορωνα, αλλά χωρίς σταυρό.
 Η κορώνα συμβολίζει την ΕΞΟΥΣΙΑ επι των ανθρώπων). 
Αυτών των λεοντόμορφων Νεφελίμ που λυμαίνονταν την Πελοπόννησο, 
ΈΚΟΒΕ ΤΑ ΚΕΦ’ΛΙΑ Ο ΗΡΑΚΛΉΣ και τα φορούσε σαν κράνος για να τον φοβούνται... 
 Το ίδιο έκανε και ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (δεξιά εικόνα) κατά την αποστολή του στην ΑΣΙΑ όπου τους κυνήγησε και τους ενέκλεισε στα ΤΑΡΤΑΡΑ.
10. Σαχερνεχ με κεφάλι πουλιού και σώμα ανθρώπου. 
 Στην Αίγυπτο υπάρχουν και σήμερα μορφές τους. 
Στην εικόνα κάτω ένας από αυτούς στο θρόνο της Αιγύπτου.


11. Λαχμεχ με σώμα αίλουρου και κεφάλι πουλιού.
 Οι γρύπες … Το σύμβολο της υποταγής αυτού του γένους υπάρχει παντού στoν Πλανήτη. ΓΚΡΙΦΟΝ προφέρεται. 
Πολεμικό αεροσκάφος των Σου - ειδών (GRIPEN) . Αυτοκινητοβιομηχανία των Σου - ειδών. (SAAB). ΣΟΥ - ΕΙΔΩΝ. 
 Των ειδών ( όχι ανθρώπων αλλά άλλων όντων ) που προέρχονται από ΕΣΕΝΑ. Μάλλον ομιλούν οι ίδιοι οι νεφελίμ για τη "μητέρα" τους Λίλιθ... 
 ΑΡΑΓΕ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ 
"ΓΕΝΙΚΟ" ΠΟΛΕΜΟ (ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ) 
 Η ΣΟΥΗΔΙΑ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ; (Υπάρχει σχετική προφητεία) ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΕΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΙΜ ΣΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ;

12. Κασναχ με σώμα ανθρώπου και κεφάλι ερπετού. 
Οι ερπετοειδείς, ή δρακονιανοί, ή ΣΠΑΡΤΟΙ του ΚΑΔΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ή ΕΡΕΧΘΕΙΣ των ΑΘΗΝΩΝ. 
Μια τοιχογραφία απο την ΣΟΥΜΕΡΙΑ μας τους παρουσιάζει να ελέγχουν
 (πίσω από το βασιλέα με το ξίφος στην πλάτη του ... ) τους ανθρώπους μέσω των... βασιλέων..13. Μασραβεχ με σώμα φτερωτού ταύρου και κεφάλι ανθρώπου.
 Αυτοί που είναι πίσω από την Περσική αυτοκρατορία. 
 Το μίσος κατά των Ολυμπίων υλοποιείται στις εκστρατείες των Περσών κατά των Ελλήνων. 
 Ο λόγος για τον οποίο ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , μετατρέπει την πρωτεύουσα των Μήδων ( μη + οιδων = αυτούς που δεν είναι ορατοί) σε πέτρες. 
Mιά τέτοια ψυγμένη (;) οντότητα παρουσιάζεται σε βραχομορφή στο λόφο ΛΙΓΚΑ του όρους ΟΥΡΛΙΑΚΑ (ΟΥΡΛΙΑΖΕ Η ΛΙΓΚΑ -λίγκα είναι αιλουροειδές ) (παρακάτω εικόνα). Κοιτάζει προς τον Ολυμπο... 
 Το σκηνικό θυμίζει έντονα ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ.Παράδειγμα θα αναφέρω τη Θήβα, την χώρα των ΓΩΓ ή Νεφελίμ
 (εκεί ζούσαν το γνωστό γένος των νεφελίμ "ΣΦΙΓΞ" - εικόνα κάτω αριστερά - το οποίο έτρωγε ανθρώπους , γνωστή είναι η ιστορία του ΟΡΕΣΤΗ
την οποία για αυτό ακριβώς το λόγο, διέλυσε εκ βάθρων ο Μ. Αλέξανδρος
Οι ΘΗΒΑΙΟΙ ήταν πάντα με το μέρος των ΠΕΡΣΩΝ. 
 Κανείς βέβαια δεν θα σας πει το γιατί... 
Ούτε να το ερευνήσει... 
ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΝ σε πόλεμο ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ "θεό " ΝΕΦΕΛΗΜ - ΒΑΣΙΛΕΑ, "ΑΧΟΥΡΑ ΜΑΖΔΑ". 
 ΑΥΤΟΣ Ο ΓΩΓ, ΕΛΕΓΧΕ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. 
 ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΗΤΑΝ ΝΕΦΕΛΙΜ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΣΩΜΑ ΒΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ ( κάτω δεξιά φωτογραφία, από Περσικό γλυπτό )... 
Γνωστό ότι στην πάμπλουτη αυλή των Περσών βασιλέων υπήρχαν πάντα πολλοί Ελληνες φιλόσοφοι τους οποίους οι ίδιοι προσκαλούσαν να διδάξουν αυτούς και τα παιδία τους. 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΦΤΩΧΗ ΕΛΛΑΔΑ;
Λεπτομέρειες και απαντήσεις θα βρείτε στην τραγωδία "ΠΕΡΣΕΣ". 
Εκεί φαίνεται ο ύπουλος ρόλος της ΕΒΡΕ - Κρονίδας- βασίλισσας των Περσών στο να πείσει το Βασιλέα ώστε να κάνει πόλεμο κατά των ... Ελλήνων. 
 Ειχε δει ΟΡΑΜΑ - προφανώς της παρουσιάσθηκε Ο ΑΧΟΥΡΑ ΜΑΖΔΑ σε ενύπνια υποβολή - και είπε στο σύζυγό της βασιλέα των Περσών, ότι της μίλησε κάποιος "θεός" .. 
 Ο ΑΧΟΥΡΑ ΜΑΖΔΑ, όπως φαίνεται και στα γλυπτά των Περσών, ΚΑΤΗΓΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΦΕΛΙΜ ΓΕΝΟΣ "ΣΦΙΓΞ"
 ΚΑΙ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΣΥΝΕΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΘΗΒΕΣ... 
 ΟΜΟΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ.
 ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ "ΣΦΙΓΚΟΣ' 
(φωτογραφία κάτω αριστερά).Aναλογισθήκατε ποτέ γιατί οι Σφίγγες στέκονται πάνω από τη δανειστική βιβλιοθήκη των Αθηνών, δηλαδή το βασικό κέντρο γνώσης των Αθηνών - σε στάση υποταγής , όπως τα σκυλάκια στον αφέντη τους;
 Oι ΄΄εγρήγοροι΄΄ είναι οι ΓΩΓ της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ του Ιωάννου, οι ΝΕΦΕΛΙΜ του ΕΝΩΧ. Αυτό το ΄΄μεγάλο μυστικό ΄΄΄ το έχουν τοποθετήσει σε τόσο ΄΄κεντρικά΄΄, πνευματικό σημείο... 
 Ομως αυτοί που τα τοποθέτησαν εκεί γνωρίζουν άραγε ότι τα τέρατα υποτάχθηκαν σε αυτούς που με τις πράξεις τους τα δημιούργησαν
Δηλαδή στους "ΕΛ" ή Ολύμπιους 'θεούς', Νεφελίμ εκ του γένους Διός, υιού Κρόνου.
14. Ζασραντεχ (οι εκατόγχειρες της ελληνικής μυθολογίας και σημερινοί ΄θεοί’ των Ινδών και άλλων λαών της Ασίας). 
 Παρακάτω εικόνες. 
Αριστερά. Εκατόγχειρας μέσα στο όπλο που οι ΑΤΛΑΝΤΕΣ (ΠΑΡΙΣ -ΤΡΩΕΣ) ΑΡΠΑΞΑΝ (ΑΡΠΑΖΩ = ΠΕΡΝΩ = ΠΑΡΙΣ , οι υιοί τους νεοάτλαντες λέγονται ΠΑΡΙΣ + ΙΟΙ = ΠΑΡΙΣΙΟΙ .. δικά σας τα συμπεράσματα και η μανία τους να κατασκευάζουν κρόνια τερατουργήματα ) .
 ΕΛΕΝΑ είναι ο πυρσός. Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ ήταν όπλο που ξερνούσε φωτιά... 
Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΑΤΛΑΝΤΩΝ έγινε για την κλοπή αυτού του όπλου, που έμελε να είναι η καταστροφή τόσο της ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(Ατλαντικός ωκεανός) , όσο και της ΑΙΓ ΙΙΔΑΣ (Αιγαίο πέλαγος κατόπιν..) 
 Πατάει πάνω σε άνθρωπο.15. Μπαχομεχ (νυχτεριδόμορφοι). Οι ΒΡΥΛ ή βρυκόλακες. 
Στην παρακάτω εικόνα (αριστερά) βραχομορφή ενός τέτοιου , από το ΤΑΝΤΑΠΙ στο σημερινό ΕΚΟΥΑΔΟΡ. 
 Προσέξτε τα δόντια του. 
 Δεξιά κάτω μια βραχομορφή στην Σαλαμίνα που παριστά και αυτή κοκκινοσώματο κερασφόρο Nεφελίμ (στον ερυθρό κύκλο μέσα).
Πιό κάτω , δεξιά, υπάρχει το σύμβολο 'Λ' , που χρησιμοποιούσαν οι Ελληνες 'θεοί', δηλαδή οι ανθρωπόμορφοι Νεφελίμ του γενάρχη ΔΙΑ (στο κίτρινο πλαίσιο) . 
Ακόμα πιό κάτω δεξιά υπάρχει ένα περίεργο ανθρώπινο χέρι που σχηματίζει ένα συμβολισμό ...
16. Κασραμπαχ (ακέφαλοι άνθρωποι). Ενας ακέφαλος (κάτω αριστερά) , τέρατα που έμοιαζαν με ανθρώπους αλλά δεν είχαν κεφάλι και ένας κένταυρος (δεξιά πάνω).
 Από τη ΜΟΝΗ ΓΑΛΑΤΑΚΙ στη Β.ΕΥΒΟΙΑ.17. Βασρανεχ (γκρι δούλοι ή γκρίζοι ή υποχθόνιοι ή απλά ‘εξωγήινοι’). 
 Στην παρακάτω εικόνα μορφές ΓΚΡΙΖΩΝ (κάτω αριστερά) αποτυπωμένες πάνω σε βράχο στην περιοχή που φέρει το όνομα της σύγκρουσης ΔΙΟΣ - ΛΕΒΑΝ.Φυσικά δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. 
Οι νεφελήμ που επιζούν στην Ατλάντια Ήπειρο δημιουργούν τους ΚΛΩΝΟΥΣ. Τερατογεννέσεις ανθρώπων – νεφελήμ – ζώων, με σκοπό να δημιουργήσουν στρατό κατά των Ολυμπίων. 
Περί το 9.600 πχ ξεσπάει πόλεμος Αθηναίων (δεν ήταν ελ-ληνες) - Ατλάντων με ολέθρια, τελικά αποτελέσματα.
 Οι Αθηναίοι με υπέρμαχο την στρατηγό – προστάτιδα, Αθηνά , κατανικούν αρχικά το στόλο των Ατλάντων παρά τη σημερινή ΜΑΣΣΑΛΙΑ (μας αλιεία. Εκεί που εμείς ψαρεύαμε).
 Σήμερα η ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης ονομάζεται ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (Olympic Marseig) MAΡΣΕΙΓ (Μασσαλία). 
Το ίδιο και η αντίστοιχη της ΛΙΟΝ (λεία ων ; = οι άνθρωποι εκεί ήταν λεία των νεφελήμ ; ).
Παράδειγμα η αρχαιοτάτη ΕΥΡΥΝΟΜΗ. Ενα τέρας μισό φίδι και μισό ψάρι...
 Αρχαία Πελασγική θεότητα, κάπου στην Αρκαδία.
  


 ΟΙ ΠΡΟΟΛΎΜΠΙΕΣ ΘΕΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΕΡΧΟΜΌΣ ΤΟΥ ΔΊΑ-(ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ)

Οι προολύμπιες θεότητες και ο ερχομός του Δία
(Χθόνιες και καταχθόνιες θεότητες που θα αφομοιωθούν με τους ολύμπιους θεούς.
 Οι αρχαιότεροι ιεροί τόποι και τα λίκνα της μυθολογίας. 
Η κοσμογονία και ο θρίαμβος του Δία)


Οι τόποι των μύθων.Ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ της ΕΤ1 που αξίζει να δείτε
video
Πηγή: ΒΙΣΑΛΤΗΣ
Σύνδεσμος στην Πηγή...
http://visaltis.blogspot.gr/2011/01/blog-post_3300.htmlAριστερά. Βραχομορφή στο κέντρο της... Αθήνας. Ερπετοειδές. 
 Δεξιά. Τεράστια ΓΟΡΓΟΝΑ. Βραχομορφή μεταξύ δύο ορέων... 
 Στη ΜΕΣΗ τους. Κεφαλή δράκου και σώμα ψαριού. Το όνομα της περιοχής με έκανε να ψάξω και να τη βρώ ... Στέκεται εκεί, στη μέση. Και πάνω της υπάρχει η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Βραχομορφή της Αθηνάς ύψους 70 μέτρων. Δεν υπάρχει αμφι - βολία, ότιο πρόκειται για τη μυθολογική ΜΕΔΟΥΣΑ...
Εικόνα της τιτανομαχίας. Η ΜΕΔΟΥΣΑ , εχει τοποθετηθεί ως όπλο απο την Αρχιστράτηγο των ΕΛ ΑΘΗΝΑ.

Οι Ολύμπιοι με τη βοήθεια των ημίθεων καταστρέφουν πλείστα όσα τέρατα. 
Κάποια από αυτά υποτάσσονται και γίνονται υπάκουα όντα των Ολυμπίων.
Αυτή είναι μία σκηνή που υπάρχει σήμερα ολόγυρά μας, αλλά ελάχιστοι την αντιλαμβάνονται. 
 Τα τελευταία από αυτά τα τέρατα σκοτώνει ο Μέγας Αλέξανδρος.
 Οι Πέρσες - αρχηγός των οποίων είναι ένας εκ των 72 νεφελήμ βασιλέων, ο Αχουρα Μάζδα- χρησιμοποιούν τέτοια τέρατα κατά τις εκστρατείες κατά των Ελλήνων.
 Η φρουρές των βασιλέων τους, οι λεγόμενοι ΑΘΑΝΑΤΟΙ , ήσαν νεφελήμ. Τα πρόσωπά τους ήταν πάντα καλυμμένα. 
 Η εκστρατεία του Αλεξάνδρου κατά των Περσών , αυτό το σκοπό είχε.
 Η Τύρος και η Σιδώνα κατοικούντο από γίγαντες.
 Η Περσέπολη και η Θήβα , από νεφελήμ.
 Και οι 4 αυτές πόλεις κατεστράφησαν ολοσχερώς από το μέγα στρατηλάτη.
* Πολλά από τα παραπάνω στοιχεία άντλησα από το έργο ‘Ζουν ανάμεσά μας’, 
του Δ.Λιακόπουλου.
H Tιτανομαχία τοποθετείται σα σκηνή στα αετώματα των ναών των Ολυμπίων θεών. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ. 
 Το άλλο κυρίαρχο σημείο είναι οι ΚΙΩΝΕΣ. 
Η παράσταση αυτή είναι οι στοές οι οποίες ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΤΑΡΤΑΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ.
 ΟΙ ΚΙΩΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ 4 ΣΤΡΟΦΕΙΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΟΥΝ 4 ΚΑΘΕΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ. 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ 'ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (1944 ΤΕΣΛΑ)' 
ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΗ ΑΝΟΙΧΘΗΚΕ ΧΡΟΝΟΠΥΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΠΛΟΙΟ "ΕΛΝΤΡΙΤΖ" ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΛΗΚΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. 
ΕΜΦΑΝΙΣΘΗΚΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΜΑΚΡΙΑ ... 
ΤΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΕΚΤΟΠΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΝΕΦΕΛΙΜ, ΤΟΥΣ ΤΙΤΑΝΕΣ. 
ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ ΚΙΩΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΑΛΟΣ, ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ... Ο ΚΑΘΕΙΣ ΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΑΦ' ΕΑΥΤΟΥ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ..ΕΙΚΟΝΕΣ...
Νεφελήμ ΚΥΝΟΚΕΦΑΛΟΣ στην αρχαία Αίγυπτο.
 Ο θεός Ρα κατ’ αυτούς. 
ΡΑΝ ονομάσθηκαν οι ανθρωπόμορφοι νεφελήμ που ήταν μίξη Νεφελήμ και ανθρώπων.
Λέγεται ότι πάντα ζούσαν στη γη ακόμα και σήμερα.
 Ετσι εξηγούνται οι ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΙ ανθρώπων από ’ανθρώπους’
Οι πλείστοι από αυτούς δεν το γνωρίζουν οτι είναι απόγονοι Νεφελήμ.
 Παρατηρείσθε στην πάνω δεξιά εικόνα (κόκκινοι κύκλοι ) δύο ψυχές αριστερά και δεξιά στο ενεργειακό στέμμα (αύρα είναι) του κυνοκέφαλου. 
Οι δύο ενεργειακοί πίδακες προφανώς σημαίνουν τα 2 τελευταία επίπεδα του σύν-παντος , ενώ το σφαιρικό σχήμα είναι η υλική γη. 
Η σκηνή της πτώσης του πνευματικού ανθρώπου (ΑΔΑΜ) στην ύλη.
 Μάλλον πρόκειται για την ΨΥΧΗ (ΕΥΑ) και το ΝΟΥ (ΑΔΑΜ) , δηλαδή τον άνθρωπο πριν γίνει η ενσάρκωσή (γένεση) του σε δερμάτινο μανδύα (σώμα).
 Προφανής υπόδειξη ότι οι νεφελήμ ήλεγχαν τη γένεση ανθρώπων.
 Μάλιστα στην αριστερή εικόνα ο Νεφελήμ κρατά τον λεγόμενο ΑΤΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΤΑΥΡΟ. 
Δηλαδή ένα 'Τ'. Το 'Τ' σαν ιδεόγραμμα είναι ο ΑΚΕΦΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. ΣΤΑΥΡΟΣ είναι ο άνθρωπος, ο πνευματικός του δευτέρου επιπέδου δημιουργίας. 
Χωρίς την κεφαλή (Τ) δεν μπορεί να επιστρέψει εκεί, να επαναθεωθεί.
Αριστερά. Κυνοκέφαλος νεφελήμ σε άγαλμα. 
Κρατάει το ΚΟΡΥΚΕΙΟ του Ερμή (Ολύμπιος νεφελήμ ή ΕΛ εκ του γένους του Διός). Στην κεφαλή φέρει την ημισέλινο, σύμβολο της Λίλιθ ή Πόρνης Βαβυλώνος, ή Λίλ. Δεξιά. Μορφή νεφελήμ στο περίπτερο της ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ στην Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. 2010. 
Η κεφαλή του είναι κεφαλή πτηνού. 
Φέρει στέμα που σημαίνει ότι είναι βασιλεύς μιάς από τις 72 φυλές τους (ΜΙΑΡΑ ΕΘΝΗ κατά τον Οσιο Ανδρέα τον κατά ΘΕΟΝ Σαλό) 
 Οι άνθρωποι στην Ασία ακόμα λατρεύουν τους κάθε λογής νεφελήμ σαν θεούς... 
Ολες οι θρησκείες του κόσμου αυτούς έχουν σα θεούς (πλην του χριστιανισμού). Ινδοισμός , Βραχμανισμός Ταοισμός, Σιντοισμός, Μουσουλμανισμός 
(τα ΑΛΛΑ πλάσματα - οι νεφελήμ - που σφραγίσθηκαν στα τάρταρα. 
Η σφραγίδα συμβολίζετο ανέκαθεν με το ιδεοσύμβολο 'Χ' . Αλλα + Χ = ΑΛΑΧ...), Ινδιάνοι, Ιθαγενείς Αφρικής , Αυστραλίας, Αιτής, Αμερικής, Ασίας, Ευρώπης, ακριβώς αυτούς έχει σαν θεούς.

Ο τελευταίος χρησμός του μαντείου των Δελφών είναι σαφής πάντως... 
 Ενας νέος ΘΕΟΣ έρχεται... 
Ο ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΕΧΡΙΣΜΕΝΟΣ, ή ΧΡΙΣΤΟΣ απλούστερα.
 Ο Απόλλων, η Αθηνά και άλλοι 5 εκ των ’θεών’ του Ολύμπου, αποχωρούν από τον πλανήτη αυτόν για άλλα αστρικά συστήματα, όπως είχε εντολή ο πατήρ τους ΔΙΑΣ από τον ΕΛΟΧΙΜ που του έδωσε το χρίσμα όπως γίνει άρχων των νεφελήμ του σύμπαντος, εξαφανίσει τους γίγαντες και ταις τερατογενέσεις και απαγορεύσει τη βρώση ανθρώπων από τους νεφελήμ και οιοδήποτε πλάσμα στο σύμπαν.
 Και μετά 1000 έτη να παραδώσει την εξουσία στους ανθρώπους και να αποχωρίσει. Πράγμα που δεν έκανε , ΔΙΑ τούτο λέγεται ότι ενεκλείσθη και αυτός με άλλους 4 
 ( δεν γνωρίζω, αλλά πιθανολογώ ότι θα είναι τα 2 αδέλφια του, ο Αρης και ίσως ο Ηφαιστος ... ) σε κάποιο μεγάλο ορεινό όγκο, στα Ιμαλάια.

http://ellhnondiorasis.blogspot.gr/2012_01_17_archive.html


  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

,

,

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ τών ΕΘΝΩΝ) - GRAND ALEXANDER

.

.

ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤA

ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ
http://stavretta.blogspot.gr/2014/06/a_20.html#
http://stavretta.blogspot.gr/2017/06/a.html

ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ * ΚΑΙ * ΤΗΣ ΣΑΤΙΡΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ * ΚΑΙ * ΤΗΣ ΣΑΤΙΡΑΣ
εθνικά - ιστορικά - πολιτικά

t

t

ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤA / ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ.

ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤA / ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ.
ΣΥΡΙΖΑ - ΡΙΖΟΣΠΑΤΙΚΗ ΛΕΤΣΑΡΙΑ / ΤΣΙΠΡΑ-ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙΣ, ΠΑΡΕ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΣΚΕΡΙ ΣΟΥ. / ΤΣΙΠΡΑΣ μέ ΚΙΠΑ / ΣΥΡΙΖΑ: ΕΔΕΗΣΕ... N' ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ Ο ΟΙΚΟΣ ΜΟΔΑΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ -- ΣΥΡΙΖΑ: ΘΑ ΦΟΡΕΘΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2014 http://stavretta.blogspot.gr/2014/05/n.html /

ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤA / ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ.

ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤA / ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ.
.

ΤΖΑΜΙ mosque Stavretta

ΤΖΑΜΙ mosque Stavretta
.

ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ
.

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΣΥΡΙΖΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟ ΣΙΧΑΜΑ

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΣΥΡΙΖΑ  ΥΠΕΡΗΦΑΝΟ ΣΙΧΑΜΑ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟ ΣΙΧΑΜΑ stavretta

Σύνταγμα τής ΕΛΛΑΔΟΣ

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Ρητές αναφορές του γενικού συμφέροντος στη νομοθεσία.

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Ρητές αναφορές του γενικού συμφέροντος στη νομοθεσία.
Β. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Ρητές αναφορές του γενικού συμφέροντος στη νομοθεσία. …ο όρος γενικό συμφέρον μνημονεύεται σε ελάχιστες συνταγματικές διατάξεις. Αυτός καθαυτός ο όρος αναφέρεται στο άρθρο 17§1Σ κατά το οποίο η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος . Επίσης στο άρθρο 106§1εδ.α’Σ αναφέρεται ότι για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Τέλος στο άρθρο 33§2Σ στον όρκο του ΠτΔ περιλαμβάνεται ανάμεσα στις υποχρεώσεις του να υπηρετεί το γενικό συμφέρον.

ΠΡΟΔΟΤΕΣ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ . ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΕΙΧΕ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ.

Ο Σάββας Καλεντερίδης, ήλθαν οι ΤΟΥΡΚΟΙ στήν ΕΛΛΑΔΑ

https://www.youtube.com/watch?v=xZi21cynO4g&t=0s Δημοσιεύτηκε στις 5 Απρ 2017 Ο Σάββας Καλεντερίδης, ήλθαν οι ΤΟΥΡΚΟΙ στήν ΕΛΛΑΔΑ ...γνωρίζουμε ότι αρκετές εκατοντάδες ΤΟΥΡΚΟΙ πολίτες έχουν αγοράσει σπίτια στήν Θεσσαλονίκη καί στήν Αθήνα ... ΚΑΤΑΦΕΥΓΟΥΝ στήν ΕΛΛΑΔΑ γιά νά μήν είναι υπό τόν έλεγχο τών Τουρκικών αρχών.

ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ: ΤΟΥΡΚΟΙ ΛΕΝΕ, ΘΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Δημοσιεύτηκε στις 31 Δεκ 2016 ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ: ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΥΡΚΟΙ, ΠΟΥ ΛΕΝΕ, ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - ΕΧΩ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΩΝ... ΠΟΥ ΛΕΝΕ: ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΘΙΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!..... ολόκληρο εδώ: ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - Η _ ΣΥΝΤΡΙΒΗ_ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ https://www.youtube.com/watch?v=EA3gZ... ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ . ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΕΙΧΕ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ.

Μήνυμα Ερντογάν για τα… Χριστούγεννα!

Μήνυμα Ερντογάν για τα… Χριστούγεννα!
Noel Mesajı

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ρ. Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ρ. Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Πρόσφατα έχετε καθιερώσει μια επαναλαμβανόμενη και συνεχή αναφορά στα «σύνορα της καρδιάς των Τούρκων», όπως τα αντιλαμβάνεστε εσείς, τα οποία δεν ταυτίζονται με τα σημερινά φυσικά σύνορα της Τουρκίας προκειμένου να «χωρέσουν» σε αυτά και όλες οι νέο-οθωμανικές, επεκτατικές σας επιδιώξεις.

Η Μία και Μοναδική ΑΛΗΘΕΙΑ για την ΚΑΤΑΓΩΓΗ των ΑΛΒΑΝΩΝ...

ΣΥ.ΡΙΖ.Α

ΣΥ.ΡΙΖ.Α
Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α έχει βαρύτατη ευθύνη γιά τήν αδιαφορία της, γιά τήν έλλειψη μέτρων πρός τόν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ.

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΎΣ, ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΌΣ ΤΗΣ. ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΖΕΨΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝΕ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΝΡΟΠΗΣ - ΣΥΡΙΖΑ

Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΝΡΟΠΗΣ - ΣΥΡΙΖΑ
http://www.syriza.gr/pdfs/mavri_vivlo_ntropis.pdf

ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Stavretta,

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Stavretta,
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf

βουλή ισλάμ

βουλή ισλάμ

τσιπρας ισλαμ - stavretta

τσιπρας ισλαμ - stavretta

ΤΖΑΜΙ

ΤΖΑΜΙ

ΤΖΑΜΙ

ΤΖΑΜΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 1997

ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 1997

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 16

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 16

Ένοχοι οι οκτώ Τούρκοι στρατιωτικοί για παράνομη είσοδο στη χώρα μας

Ένοχοι οι οκτώ Τούρκοι στρατιωτικοί για παράνομη είσοδο στη χώρα μας
ΣΧΟΛΙΟ JFG: Η ίδια διαδικασία έπρεπε να ακολουθηθεί και η ίδια ποινή έπρεπε να επιβληθεί σε όλους τους αλλοδαπούς που μπήκαν από την Τουρκία στην Ελλάδα και όχι να βαφτιστούν  “πρόσφυγες” και να τους παραχωρηθούν πληθώρα δικαιωμάτων και προνομιών.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Σύμβαση της Γενεύης του 1951 / -Ποιοι δεν καλύπτονται από τη Σύμβαση;

Σύμβαση της Γενεύης του 1951 / -Ποιοι δεν καλύπτονται από τη Σύμβαση;

Σύμβαση της Γενεύης του 1951  /  -Ποιοι δεν καλύπτονται από τη Σύμβαση;
‘Aτομα τα οποία έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ειρήνης, εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή κάποιο σοβαρό μη-πολιτικό έγκλημα εκτός της χώρας ασύλου.

Σύμβαση Γενεύης 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 / -Μπορεί ένας στρατιώτης να θεωρηθεί πρόσφυγας;

Σύμβαση Γενεύης 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 / -Μπορεί ένας στρατιώτης να θεωρηθεί πρόσφυγας;
Ο πρόσφυγας είναι πολίτης. Ένα άτομο που συνεχίζει να παίρνει μέρος σε στρατιωτικές δραστηριότητες δεν μπορεί να λάβει άσυλο.

ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΖΗΤΑ ΑΣΥΛΟ

ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΖΗΤΑ ΑΣΥΛΟ

παλιά παροιμία

παλιά παροιμία

Επιτέλους ο Τσίπρας είπε την αλήθεια

Αλέξης Τσίπρας - Ιδιωτικοποιήσεις

Πώς σέ ξεγέλασε ο Τσίπρας μέ τόν ΕΝΦΙΑ

Τον παίρνουν και γέρνουν οι λυστοσυμμορίτες

ΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΨΕΜΑ

ΦΙΛΗΣ παρά φύσιν πνευματικη ασέλγεια

ΦΙΛΗΣ παρά φύσιν πνευματικη ασέλγεια
ΦΙΛΗΣ ο παρά φύσιν ασελγής

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΜΑΟΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΜΑΟΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΜΑΟ

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΜΑΟ

ΠΟΥΤΙΝ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ οι πονηρές σουπιές

ΠΟΥΤΙΝ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ  οι πονηρές σουπιές

ΠΟΥΤΙΝ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ οι εχθρόφιλοι τής ΄κονόμας

ΠΟΥΤΙΝ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ  οι εχθρόφιλοι τής ΄κονόμας

Ο Μητσοτάκης επιμένει! «Να κοπούν οι συντάξεις» κ. μητσοτακης,

Ο Μητσοτάκης επιμένει! «Να κοπούν οι συντάξεις» κ. μητσοτακης,
ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ κ. μητσοτακης,

ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ - ΤΣΙΠΡΑΣ (ΑΦΟΠΛΙΣΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΕΚΑΝΟΥΜΕ)

ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ - ΤΣΙΠΡΑΣ (ΑΦΟΠΛΙΣΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΕΚΑΝΟΥΜΕ)
stavretta

Εξοχότατε Πρέσβη κε Zou Xiaoli

Εξοχότατε Πρέσβη κε Zou Xiaoli
ΕΣΤΑΛΗ ΜΥΝΗΜΑ Πρός Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης γιά τόν καλλιτέχνη κο Ai Weiwei, Διαβάσαμε στόν τύπο γιά τήν παραποίηση τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ μας ΣΗΜΑΙΑΣ, από τόν κο Ai Weiwei καί δέν μάς βρήκε σύμφωνους καθόλου η ιδέα του. Παρακαλούμε τό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης νά ενημερώσει τόν κο Ai Weiwei, γιά τό θέμα αυτό ΝΟΜΙΚΑ. Μετά τιμής stavretta

Ai Weiwei ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ai Weiwei ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
τό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης καί ο Ai Weiwei παραμόρφωσαν την επίσημη σημαία του Κράτους

Στό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παραποίησε τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ μας ΣΗΜΑΙΑ , ο κος Ai Weiwei

Στό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παραποίησε τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ μας ΣΗΜΑΙΑ , ο κος Ai Weiwei
ΕΣΤΑΛΗ ΜΥΝΗΜΑ Πρός Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης γιά τόν καλλιτέχνη κο Ai Weiwei, Διαβάσαμε στόν τύπο γιά τήν παραποίηση τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ μας ΣΗΜΑΙΑΣ, από τόν κο Ai Weiwei καί δέν μάς βρήκε σύμφωνους καθόλου η ιδέα του. Παρακαλούμε τό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης νά ενημερώσει τόν κο Ai Weiwei, γιά τό θέμα αυτό ΝΟΜΙΚΑ. Μετά τιμής stavretta

Εξοχότατε Πρέσβη τής ΚΙΝΑΣ κε Γεωργακέλε Θεόδωρε,

Εξοχότατε Πρέσβη τής ΚΙΝΑΣ κε Γεωργακέλε Θεόδωρε,
Διαβάσαμε στόν τύπο γιά τήν παραποίηση τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ μας ΣΗΜΑΙΑΣ, από τόν κο Ai Weiwei καί δέν μάς βρήκε σύμφωνους καθόλου η ιδέα του. Παρακαλούμε τό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης νά ενημερώσει τόν κο Ai Weiwei, γιά τό θέμα αυτό ΝΟΜΙΚΑ. Μετά τιμής stavretta

Σημαία κλεμμένη από τούς κατσαπλιάδες

Σημαία κλεμμένη από τούς κατσαπλιάδες
Αυτό το σήμα είναι πανάρχαιο και απαντάται ως λατρευτικό σύμβολο της θεάς Εκάβης. Έγινε σύμβολο της πόλης του Βυζαντίου

Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ είναι ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ εδώ και 3500 χρόνια

Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ είναι ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ εδώ και 3500 χρόνια

σημαία Αλβανίας κλέφτες

σημαία Αλβανίας κλέφτες

ΣΚΌΠΙΑ

ΣΚΌΠΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ - syriza

ΣΥΡΙΖΑ - syriza

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (stavretta)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (stavretta)

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (stavretta)

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (stavretta)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΣΙΠΡΑΣ (stavretta)

ΤΣΙΠΡΑΣ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς stavretta

ΤΣΙΠΡΑΣ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς stavretta

ΤΣΙΠΡΑΣ-ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΤΣΙΠΡΑΣ-ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ  ΣΥΡΙΖΑ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ  ΣΥΡΙΖΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΘΑ ΤΟ ΡΙΣΚΑΡΟΥΜΕ

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ - Jan-Fabre

ΤΣΙΠΡΑΣ - Jan-Fabre

ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ - ΛΑΘΡΟ

ΣΥΡΙΖΑ - ΛΑΘΡΟ

Τσίπρας προς Ευρωπαίους: Δεν ισχύουν οι υπογραφές Βενιζέλου-Σαμαρά

Τσίπρας προς Ευρωπαίους: Δεν ισχύουν οι υπογραφές Βενιζέλου-Σαμαρά
Τσίπρας προς Βενιζέλο–Σαμαρά: Στείλτε επιστολή στην ΕΕ ότι δεν ισχύουν οι υπογραφές σας ! «Πριν τη συνάντηση που θα έχω μαζί τους αύριο, θα πρέπει να έχουν στείλει επιστολή στους ευρωπαίους ότι δεν ισχύουν οι υπογραφές τους. Εάν δεν το πράξουν, τους καλώ ακόμη και τώρα να σταματήσουν να κοροϊδεύουν το λαό».

Οι λευκοί θα γίνουν μειονότητα στις χώρες τους; Απάντηση του ΡαμζΠωλ στους ρατσιστές της Νέας Τάξης

Ποια είναι τα αίτια της αποτυχίας του Ισλάμ και των Αράβων; Άραβας φιλόσοφος τα ομολογεί.

Άραβας φιλόσοφος ταυτοποιεί τα αίτια της αποτυχίας των Αράβων και του Ισλάμ.

ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΑΣΙΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΦΑΤΙΜΑ ΜΕΡΚΕΛ!

ΕΜΕΙΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΧΕΣΜΕΝΟΥΣ!!!!

ΕΜΕΙΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΧΕΣΜΕΝΟΥΣ!!!!
ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΑΣΙΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΦΑΤΙΜΑ ΜΕΡΚΕΛ!

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΚΙΠΑ stavretta

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΚΙΠΑ stavretta

AΠOΚΛΕΙΣΜΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΘΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ...

AΠOΚΛΕΙΣΜΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΘΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ...
AΠOΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ stavretta

Anonymous πρός ISIS

Anonymous πρός ISIS

Anonymous - ISIS

Anonymous - ISIS

ΙΣΛΑΜ - FEMEN: «Κανείς δεν με κάνει να υποταχθώ»

FEMEN: Η SHARIA ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

FEMEN: Η SHARIA ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΑΡΙΑ - Sharia

ΛAE

ΛAE

ΛAE

ΛAE

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΛΑΨΟΥΜΕ ΠΟΛΥ;;; ΚΛΑΙΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ.

η Αλ Κάιντα εκπαιδεύει παιδιά για τζιχάντ

η Αλ Κάιντα εκπαιδεύει παιδιά για τζιχάντ

ΤΑΣΙΑ μιά απ΄ τά ίδια (stavretta)

ΤΑΣΙΑ μιά απ΄ τά ίδια (stavretta)

ΤΑΣΙΑ μιά απ΄ τά ίδια (stavretta)

ΤΑΣΙΑ μιά απ΄ τά ίδια (stavretta)

Ισλαμιστές εκπαιδεύουν παιδιά για τον ISIS (stavretta),

Ισλαμιστές εκπαιδεύουν παιδιά για τον ISIS (stavretta),

ΣY.ΡIZ.A: ΦΙΛΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΙΤΑ Ο ΛΑΟΣ

ΣY.ΡIZ.A: ΦΙΛΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΙΤΑ Ο ΛΑΟΣ
ΣY.ΡIZ.A - ΛΙΤΟΤΗΣ - ΞΕΛΙΓΟΜΑΤΟΤΗΣ

ΣY.ΡIZ.A - ΛΙΤΟΤΗΣ - ΞΕΛΙΓΩΜΑΤΟΤΗΣ

ΣY.ΡIZ.A - ΛΙΤΟΤΗΣ - ΞΕΛΙΓΩΜΑΤΟΤΗΣ
ΣY.ΡIZ.A: ΦΙΛΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΙΤΑ Ο ΛΑΟΣ, ΤΡΩΕΙ ΠΟΛΥ...

Η ΜΑΝΤΑΜ ΤΣΑΤΣΑ... στό +google

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΤΕ - ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ - ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΤΕ - ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ - ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ.
ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΕΜΕΝΟΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΤΕ - ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ - ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ. ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ ΜΗΝ ΚΑΘΕΣΤΕ ΑΣ ΦΤΑΣΟΥΜΕ 1.000.000 ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ / ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

Το τζαμί (η λέξη προέρχεται από τα Τουρκικά: Cami) , στα αραβικά: مسجد‎ ​ (μαστζίντ), είνα

Το τζαμί (η λέξη προέρχεται από τα Τουρκικά: Cami) , στα αραβικά: مسجد‎ ​ (μαστζίντ), είνα
είναι ο τόπος λατρείας των Μουσουλμάνων. /// Όσοι δεν έχουν χρόνο ή τη δυνατότητα, μπορούν να προσευχηθούν στο σπίτι τους ή σε κάποιο χώρο εκτός τζαμιού, με μικρή προετοιμασία.

ΤΖΑΜΙΑ ΘΕΛΕΤΕ;;; ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ. ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ...

ΤΖΑΜΙΑ ΘΕΛΕΤΕ;;; ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ. ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ...
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ τους ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΕ ΤΖΑΜΙΑ...... Όσοι δεν έχουν χρόνο ή τη δυνατότητα, μπορούν να προσευχηθούν στο σπίτι κάποιο χώρο εκτός τζαμιού, με μικρή προετοιμασία.,,,,,http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF

Οι μετανάστες ευθύνονται για την έξαρση της φυματίωσης

Οι μετανάστες ευθύνονται για την έξαρση της φυματίωσης
ΣΥ.ΡΙΖ.Α - φυματίωση - ΛΕΠΡΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
*ΕΚΛΟΓΕΣ 2015* ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ...απέχετε των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, ... να μη νομιμοποιήσετε με την ψήφο σας τις παράνομες και προδοτικές κυβερνήσεις. https://www.youtube.com/watch?v=kCxVzCVChDk

ΓΕΡΜΑΝΟΙ

ΓΕΡΜΑΝΟΙ
Έχουμε 400.000 έγγραφα της Βέρμαχτ για τις καταστροφές στην Ελλάδα την Κατοχή

ΤΣΙΠΡΑΣ Αστυνομία

ΤΣΙΠΡΑΣ Αστυνομία

Μετανάστες, ομογενείς(;) και Ρομά(γύφτοι) θα μπαίνουν στην Αστυνομία όπως είπε ο ΠΡΟΠΟ Πανούσης

Μετανάστες, ομογενείς(;) και Ρομά(γύφτοι) θα μπαίνουν στην Αστυνομία όπως είπε ο ΠΡΟΠΟ Πανούσης
ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Κουράκης: Καταργείται η «Τράπεζα Θεμάτων» - Επιστρέφουν οι «αιώνιοι» φοιτητές

Κουράκης: Καταργείται η «Τράπεζα Θεμάτων» - Επιστρέφουν οι «αιώνιοι» φοιτητές
ΣΥ.ΡΙΖ.Α

ISIS - Adnani

ISIS - Adnani

ISIS

ISIS
Σύμφωνα με το CNN, ο al Adnani είπε, "να εφοδιαστούν οι δρόμοι με εκρηκτικά για αυτούς. Επίθεση στις βάσεις τους. Αφνίδιες επιδρομές στα σπίτια τους. Κόψτε τα κεφάλια τους. Μην τους αφήσουμε να αισθάνονται ασφαλείς."

ΙΣΛΑΜ - ΤΖΙΧΑΝΤ

ΙΣΛΑΜ - ΤΖΙΧΑΝΤ
ΙΣΛΑΜ ιερά κείμενα γιά πόλεμο καί ΤΖΙΧΑΝΤ / ΤΣΙΧΑΝΤ = ΔΩΣΤΕ ΜΑΧΗ κοράνι, 2:190-193

ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ο ΤΣΕΚΟΥΡΙΔΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το υπουργείο Παιδείας εύχεται καλό ραμαζάνι στους Έλληνες (;) ισλαμιστές...

Το υπουργείο Παιδείας εύχεται καλό ραμαζάνι στους Έλληνες (;) ισλαμιστές...
ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΘΑΡΡΟΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΣ ΑΠΕΙΘΜΕΝΟ ΘΡΑΣΣΟΣ

Πολιτική του Κ@λου. Βίντεο με πασίγνωστο “νεοεμφανιζόμενο” πολιτικό που βάζει το καρότο στον πωπό τ

Πολιτική του Κ@λου. Βίντεο με πασίγνωστο “νεοεμφανιζόμενο” πολιτικό που βάζει το καρότο στον πωπό τ
ΟΙ ΑΝΩΜΑΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ...

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΘΑΡΡΟΣ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΘΡΑΣΟΣ ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΘΑΡΡΟΣ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΘΡΑΣΟΣ ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ
KKE - ΣYΡIZA κ.λ.π.

εκάς οι βέβηλοι, να φύγουν οι αμύητοι, οι ασεβείς.

εκάς οι βέβηλοι, να φύγουν οι αμύητοι, οι ασεβείς.
ΚΚΕ: ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΟΝΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΙΣΧΡΗ καί ΚΡΑΥΓΕΣ ΒΓΑΖΕΤΕ ΑΙΜΟΠΟΤΕΣ. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΓΑΠΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΕ ΟΛΑ ΒΟΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΑΓΡΙΕΣ , ΒΑΡΒΑΡΕΣ ΚΡΑΥΓΕΣ ΚΑΙ ΦΟΒΈΡΕΣ. ΧΑΒΡΕΣ. ΚΟΡΟΊ΄ΔΕΥΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΑΣ. ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΕΙΣΤΕ ΣΩΤΗΡΕΣ, ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΣΩΤΗΡΕΣ ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΛΕΓΕΣΤΕ;;; ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΠΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ. ΟΣΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΕΥΡΕΤΕ. ΚΟΙΝΩΣ ΚΑΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΟΥΣΤ ΞΕΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΤΣΕΠΗΣ ΣΑΣ... stavretta

ΔΟΥΡΟΥ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ

ΔΟΥΡΟΥ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ
ΣΥ.ΡΙΖ.Α - ΕΞΩ - ΟΥΣΤ - ΧΑΛΙΕΣ - ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ ----- ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΛΑΜ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ κ.λ.π.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝ

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝ
ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.

Εργα Γ. Καμίνη: Εκπέμπουν οσμή σκανδάλου ή μπόχα λαμογιάς; ---- Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ

Εργα Γ. Καμίνη: Εκπέμπουν οσμή σκανδάλου ή μπόχα λαμογιάς; ----  Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ
Τό ανέβασμα τού ΛΑΘΡΟΔΗΜΑΡΧΟΥ Γ. ΚΑΜΙΝΗ στό TWITTER

ΚΚΕ: Η εκκλησία της Σαϊεντολογίας πίσω από το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στα γραφεία του ΚΚΕ

ΚΚΕ: Η εκκλησία της Σαϊεντολογίας πίσω από το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στα γραφεία του ΚΚΕ
ΚΚΕ

GENRIKH YAGODA: Ο ΣΦΑΓΕΑΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ

Ο μεγαλύτερος κακοποιός του κόσμου NKVD Κομισάριος Yagoda Enoch Gershenovich (Dwarfs Κρεμλίνο)

Genrikh Yagoda, one of the biggest mass murderers in history https://www.youtube.com/watch?v=7I6dCaWu7NU&list=PLIfv7_FuEdAcpcoz3fwOoImAvmtaFtMHa

.

.

MONON γιά ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ...

STRICTLY INAPPROPRIATE ONLY FOR GREEK PEOPLE - HAVING A MIND GREEK.... stavretta

MONON γιά ΕΛΛΗΝΕΣ Όσοι από τούς καλούς μας ΦΙΛΟΥΣ ενοχλούνται , άς μή δούν τή (ΣΑΤΙΡΑ) παρακάτω...

MONON γιά ΕΛΛΗΝΕΣ Όσοι από τούς καλούς μας ΦΙΛΟΥΣ ενοχλούνται , άς μή δούν τή (ΣΑΤΙΡΑ) παρακάτω...
THOSE FROM OUR FRIENDS invited troublesome AS NOT SEE (satire) BELOW

ΣΤΕΙΛΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΣΤΕΙΛΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Καλουμε ολους τους ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, να στειλουν μια καρτα ή επιστολη στο ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ. Επιμένουμε να σταλεί με απλό ταχυδρομείο, ούτως ώστε να αναγκαστούν τα πλοία να μεταφέρουν τα μηνύματά μας στο νησί. Να φανεί έμπρακτα και απτά το ενδιαφέρον μας για το μικρό αλλά τόσο σημαντικό κομμάτι του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΕ ΑΠΛΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Η' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗ 85111 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ, ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ - KASTELLORIZO

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ - KASTELLORIZO
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ. ΣΤΕΙΛΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Επιμένουμε να σταλεί με απλό ταχυδρομείο, ούτως ώστε να αναγκαστούν τα πλοία να μεταφέρουν τα μηνύματά μας στο νησί. Να φανεί έμπρακτα και απτά το ενδιαφέρον μας για το μικρό αλλά τόσο σημαντικό κομμάτι του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΕ ΑΠΛΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Η' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗ 85111 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ, ΕΛΛΑΔΑ Οι ομογενείς και οι Φοιτητές εξωτερικού στη διεύθυνση: MEGISTI MUNICIPALITY or ELEMENTARY SCHOOL MEGISTI , 85111 KASTELORIZO, GREECE

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ (ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ τών ΕΘΝΩΝ)

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ  (ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ τών ΕΘΝΩΝ)
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ (ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ τών ΕΘΝΩΝ) /alexandre le grand macedonia (stavretta)

Ο ΕΦΗΒΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ο ΕΦΗΒΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
''Οταν η ψυχή χάσει την αρμονία της τότε η μελωδία και ο ρυθμός βοηθούν να επανέλθει στην τάξη'' Πλάτων ============================================ [ Ο ΕΦΗΒΟΣ τών ΑΝΤΙΚΗΘΥΡΩΝ (stavretta) ]

,

,

ΑΣΙΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ = (Asian WARS)

ΑΣΙΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ = (Asian WARS)

ΙΣΛΑΜ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ ΤΩΡΑ.

ΙΣΛΑΜ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ ΤΩΡΑ.

ΙΣΛΑΜ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ ΤΩΡΑ.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΝΑΡΕΣ - O ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ. ΕΞΩ ΚΑΦΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΝΑΡΕΣ - O ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ. ΕΞΩ ΚΑΦΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ.
ΕΞΩ ΚΑΦΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ. --- O ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ. ΔIKO ΤΟΥ ΕΦΕΥΡΗΜΑ H NSA - CIA - DIA... / DRAFT MINARES = The SIONISMOS promotes anti-Semitism. OWN invention The NSA - CIA - DIA

,

,

ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ,

ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τίς εικόνες stavretta's.
Νά τίς αναρτήσετε στίς σελίδες σας, νά στειλετε e-mails...κ.ά.
Αυτές οι εικόνες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για εμπορικούς
σκοπούς,
συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφημίσεων.
Εάν το υλικό STAVRETTA'S
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΒΗΝΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ.
Οι εικόνες SΤAVRETTA'S κ.λ.π. θα πρέπει να αναγνωριστούν
ως η πηγή του υλικού.

STAVRETTA΄S ή το έμβλημα (ΣΉΜΑ).....
Τό κάνουμε γιά σάς αφιλοκερδώς , γιά τούς εξής λόγους:
γιά νά ικανοποιήσουμε τό αισθητικό σας κριτήριο,
γιά νά μήν ξεχνάτε τά γεγονότα πού συμβαίνουν στήν ζωή,
γιά νά σάς διασκεδάσουμε,
γιά νά σάς τονώσουμε τό ηθικό καί τίς άμυνές σας,
γιά νά μήν φοβάστε τίποτα καί κανέναν,
γιά νά αντιδράσετε στό ανήθικο κατεστημένο,
γιά νά μήν συμμετέχετε στήν αδικία, .....
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ '' ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ "
ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΩ - ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ MOΥ....

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ ΑΠΟ

stavretta


O ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΛΛΟΣ

O ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΛΛΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ

.

.

ΓΗ-ΣΕΛΗΝΗ (ΣΕ ΦΑΣΗ) ΤΩΡΑ

type="text/javascript"